Categories
Tin Game

Lễ hội 8/8 siêu thưởng 48 triệu VND

Hoàn thành doanh thu cược tại bất kỳ trò chơi nào tại LIVE CASINO và nhận giải thưởng cực hấp dẫn lên đến 48 triệu VND theo bảng tương ứng nhân dịp khuyến mãi lễ hội 8/8.

Trò chơi hợp lệ : Tất cả các trò chơi tại Live Casino

Đối tượng: Tất cả người chơi đã hoàn thành 1 lần gửi tiền.

BẢNG GIẢI THƯỞNG:

LIVE CASINO 
TỔNG DOANH THU CƯỢC (Từ 00:00 – 23:59 ngày 08/08) GIẢI THƯỞNG (Tại Live Casino)
VNDUSD
218 triệu 887  – 2 tỉ 187 triệu 9,516$ – 95,087$488,000 VND
2 tỷ 188 triệu – 21 tỷ 187 triệu 95,130$- 921,174$4,888,000 VND
21 tỷ 888 triệu trở lên 921,217$48,888,000 VND
Lễ hội 8/8 siêu thưởng 48 triệu VND

ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN:

1. Thời gian diễn ra khuyến mãi lễ hội 8/8: từ 00:00 đến 23:59 ngày 8 tháng 8 năm 21.

2. Cách nhận khuyến mãi: 
● Tích lũy doanh thu cược ở bất kỳ trò chơi nào tại LIVE CASINO và nhận giải thưởng tương ứng trong thời gian diễn ra khuyến mãi lễ hội 8/8.

3. Trò chơi hợp lệ: Tất cả các trò chơi tại Casino games

4. Tất cả cược hòa, cược hủy, cược đối lập sẽ không được tính vào doanh thu hợp lệ của khuyến mãi

5. Đối tượng: Tất cả người chơi đã hoàn thành 1 lần gửi tiền đầu tiên.

6. Người chơi chỉ có thể sử dụng tiền thưởng tại Live casino.

7. Doanh thu cược yêu cầu của tiền thưởng là: 40 lần.

8. Tiền thưởng có giá trị trong vòng 7 ngày kể từ khi cập nhật.

9. Tiền thưởng sẽ được cập nhật vào tài khoản người chiến thắng trước 18:00 ngày 9 tháng 8 năm 2021.

10. Tiền thưởng sẽ không thể sử dụng để tham gia bất kỳ khuyến mãi gửi tiền nào khác.

11. HappyLuke có quyền sửa đổi, hủy bỏ, từ chối hoặc lấy lại bất kỳ chương trình khuyến mãi nào theo quyết định riêng của mình và có quyền đưa ra quyết định cuối cùng.

12.Điều khoản và Điều kiện Chung được áp dụng.